Cửa hàng Bình Tân

Thông báo 2/7/2018: ISLAND SHOP chyển từ hình thức phân phối sang hình thức xưởng đặt hàng, các mẫu khách hàng mua sỉ vui lòng xem "bảng giá áo thun mới" nhé !

Huỳnh Thế Tòng

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISLAND

Trụ sở:  38A Đinh Củng Viên, Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Giám đốc điều hành : Huỳnh Thế Tòng

Số điện thoại: 01218699119

Email: huynhthetong@gmail.com

Công việc :

Thay mặt Hội đồng quản trị quản lý điều hành Công ty;

  • Lập chiến lược hoạt động cho Công ty (gồm hoạch định, chỉ đạo thực hiện và đánh giá chiến lược) đảm bảo các yêu cầu do Hội đồng quản trị Công ty giao cho;
  • Thiết lập bộ máy quản lý cấp cao và từng phòng ban trong Công ty;
  • Tuyển dụng, đào tạo và vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả, chủ trì xây dựng các chính sách quản trị nhân sự và hệ thống quy trình trong toàn Công ty;
  • Thực hiện các hoạt động tài chính như huy động, sử dụng và kiểm soát vốn có hiệu quả;
  • Chủ trì xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động trong toàn Công ty đảm bảo đạt chỉ tiêu do Hội đồng quản trị giao cho;
  • Tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa, thương hiệu cho Công ty

Back to Top
X

BẢNG GIÁ QUẦN ÁO GIÁ SỈ

Chat với chúng tôi